Nr: 66 din: 02 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind sesemnarea responsabilului cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese