Nr: 337 din: 23 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului local in sedinţă ordinară pentru data