Nr: 227 din: 23 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea expertului cooptat în cadrul procedurii de achiziție în vederea atribuirii contractului de Execuție a lucrărilor de modernizare/renovare așezământ cultural în localitatea Pustiana în carul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău