Nr: 226 din: 22 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții: Execuția lucrărilor de modernizare/renovare așezământ cultural în localitatea Pustiana în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din localitatea Pustiana, comuna Pârjol, județul Bacău”