Nr: 204 din: 28 06 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind exercitarea cu caracter temporar a dnei S.M., având funcția publică de execuție de consilier, grad profesional superior, gradația 5 în cadrul compartimentului Secretariat și Relații publice, în funcția de conducere vacantă de secretar al comunei Pârjol