Centrul militar judeţean Bacău vă informează că  procesul de recrutare a rezerviştilor voluntari ai Armatei României, pentru anul 2018, se desfăşoară până la data de  08 iunie, cu activităţile de selecţionare a candidaţilor care doresc să încadreze funcţii de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari.

            Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediul Centrului militar judeţean Bacău  pentru a completa o cerere. La prezentarea la centrul militar, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul).
            De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

             Informaţii referitoare despre conţinutul dosarului, numărul de locuri şi alte date necesare se pot obţine la sediul Centrului militar judeţean Bacău, situat în strada Mihai Eminescu, nr. 25 D, zilnic de luni până vineri între orele 08.00-16.00, telefon 0234512913, interior  115.

 

 

p.COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN BACĂU

                

                        Locotenent-colonel

                                                         ADRIAN PLOTOGEA

 

 

                                                                            OFIȚER DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

                                                                                    Lt. col.

                                                                                                FLORIN IFTIMIE

                                                                                                  Tel: 0234. 512913