COMUNA PARJOL prin primar Lupu Vasile, titular al proiectului” Reabilitare drumuri satesti.podurl și consolidare maluri afectate in comuna Parjol” , propus a fi amplasat in comuna Parjol.satele Tarața,Bahnășeni, Hemieni, Campeni, Pustiana și Parjol.judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundarnenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str.Oituz nr.23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8 – 16 și vineri intre orele 8 – 14 , precum și la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Vezi document atașat