In baza art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica locala si a prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a  Consiliului Local, aducem la cunostinta publica anuntul de tntentle referitor la elaborarea urmatoarelor proiecte: 

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Sabubrizare la nivelul comunei Parjol, proiect care se posteaza pe site-ul lnstitutiei www.primaria-pirjol.ro si se afiseaza. 

Asteptarn in scris la sediul primariei comunei Parjol .judetul Bacau sau prin posta electronica la e-mail : contact@primariapirjol.ro,prin fax :0234384024 sau prin posta la sediul primariei comunei Parjol propunerile si sugestiile cu privire la actul normativ prezentat In anexa pana la data de 26.03.2019.

Vezi document atașat