In baza art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locală și a prevederilor Regulamentului de organizare și functionare a Consiliului Local, aducem la cunostinta publica anuntul de intentie referitor la elaborarea
urmatoarelor proiecte:
Proiect de hotarare privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, proiect care se posteaza pe site-ul institutiei www.primaria-pirjol.ro si se afiseaza.
Asteptam in scris la sediul Primariei comunei Parjol, judetul Bacau sau prin posta electronica la e-mail : contact@primaria-pirjol.ro, prin fax: 0234384024 sau prin posta la sediul primariei comunei Parjol propunerile și sugestiile cu privire la Proiectul de hotarare prezentat in anexa pana la data de 15.042020.

Anunț indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Referat hcl impozite