Primăria Pârjol aduce la cunoștința publică anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Propunerile și sugestiile pot fi transmise în scris la sediul Primăriei Pârjol sau prin poștă electronică la email: contact@primaria-pirjol.ro, prin fax la nr. 0234.384.024 sau prin poștă la sediul primăriei.

Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

Vezi document atașat