Proiect hotarare nr.38 din 25-01-2019


Publicat la: 25 ianuarie 2019
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/proiecte_hcl/proiect-de-hcl-nr-365-25-01-2019-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-actualiza-i-dupa-incheierea-contractelor-de-achizi-ie-i-de-asigurare-a-cofinan-arii-de-la-bugetul-local-pentru-obiect/