MODERNIZAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL IN LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PIRJOL, JUDETUL BACAU”- DOTĂRI ELECTRONICE


Publicat la: 16 octombrie 2019

Comuna Pârjol, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de furnizare Achizitie dotari electronice birou si active necorporale in cadrul PROIECTULUI: ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL II LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PIRJOL, JUDETUL BACAU” Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art.7 alin.5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, in cazul  in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 135.060 lei pentru achizitiile de produse.

Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/modernizarea-si-dotarea-asezamantului-cultural-in-localitatea-pustiana-comuna-pirjol-judetul-bacau/