1

Raport privind impactul asupra mediului


Publicat la: 21 aprilie 2023

COMUNA PÂRJOL, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Studiu de fezabilitate pentru înființare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Pârjol cu satele aparținătoare Pârjol, Băhnășeni, Bărnești, Băsăști, Câmpeni, Hăineala, Pustiana, Tărâța, Hemeieni, județul Bacău” propus a se realiza în intravilanul și extravilanul comunelor Pârjol, Strugari, Scorțeni, județul Bacău.

Tipul deciziei posibile luate de APM Bacău poate fi emiterea sau respingerea acordului  de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvata  pot fi consultate la sediul APM Bacău Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-bacau/reglementari.
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/raport-privind-impactul-asupra-mediului/