Proiect hotarare nr.57 din 15-04-2019


Publicat la: 16 aprilie 2019
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/proiecte_hcl/proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-actualiza-i-dupa-incheierea-contractelor-de-achizi-ie-i-de-asigurare-a-cofinan-arii-de-la-bugetul-local-pentru-obiectivul-de-inves/