Nr: 106 din: 05 11 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre nr.5521/05.11.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot- „Construire sală de sport în sat Pustiana, comuna Pârjol”, județul Bacău