Proiect hotarare nr.135 din 19-03-2020


Publicat la: 20 martie 2020
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/proiecte_hcl/proiect-de-hotarare-nr-1491-privind-aprobarea-contului-de-execu-ie-al-bugetului-de-venituri-i-cheltuieli-pe-sec-iunea-de-func-ionare-i-respectiv-de-dezvoltare-al-comunei-parjol-la-data-de-31-12-2019/