Proiect hotarare nr.54 din 26-02-2019


Publicat la: 15 martie 2019
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/proiecte_hcl/proiect-de-hcl-nr-973-din-26-02-2019-privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-i-func-ionare-a-serviciului-de-salubrizare-la-nivelul-comunei-parjol/