Proiect hotarare nr.42 din 16-01-2019


Publicat la: 25 ianuarie 2019
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/proiecte_hcl/proiect-de-hcl-nr-227-16-01-2019-pentru-aprobarea-actului-adi-ional-nr-3-la-documentul-de-pozi-ie-privind-modul-de-implementare-a-proiectului-sistem-integrat-de-management-al-de-eurilor-solide-in-jude/