Proiect hotarare nr.72 din 14-06-2019


Publicat la: 12 iulie 2019
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/proiecte_hcl/p-hcl-nr-2816-privind-aprobarea-contului-de-execu-ie-al-bugetului-de-venituri-i-cheltuieli-pe-sec-iunea-de-func-ionare-i-respectiv-de-dezvoltare/