Informare


Publicat la: 3 iulie 2018

Informare asupra modului de îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Pîrjol, adoptate în anul 2017

Vezi document atașat
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/informare/