Nr: 42 din: 27 06 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv secțiunea de dezvoltare, al Comunei Pârjol la data de 31.03.2019