Nr: 37 din: 17 08 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind înscrierea și intabularea în domeniul privat a unei suprafețe de 593,94 ha islaz comunal