Nr: 35 din: 27 08 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei Pîrjol