Nr: 22 din: 28 03 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2019 precum și punerea în executare a sentințelor civile/penal cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate/condamnate