Nr: 13 din: 29 03 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău