UAT comuna Pârjol anunță lansarea proiectului “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU TREI GRUPE CU PROGRAM NORMAL, SAT PÂRJOL, COMUNA PÂRJOL, JUDEȚUL BACĂU”, cod SMIS 123628 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 investițiile ân educație, și formare, inclusiv ân formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare obiectiv specific 10.1 creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.