Anunț de promovare


Publicat la: 22 octombrie 2019

 

În conformitate cu  prevederile  art. 480 si art. 481 din OUG nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, primarul comunei Parjol, jud. Bacau, va aduce la cunostintă că organizează în data de 6.11.2019, ora 10.00, la sediul primăriei, examen de promovare in clasa, pentru urmatoarea functie publica de executie din aparatul de specialitate al primarului comunei PÎRJOL, jud. Bacau: – referent superior din cadrul compartimentului de Registratura, Stare civila, Resurse Umane si Arhiva.

 

          Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:

          Selectie dosare ;

          Proba scrisa – Elaborarea unei lucrari scrise in activitatea unde isi desfasoara functionarul public activitatea;

          Interviu;

                     Conditiile de desfasurare ale concursului:

              – dosarul de inscriere se depune la sediul institutiei si va contine in mod obliatoriu cererea de inscriere la examenul de promovare in clasa insotita de diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor.

  proba scrisa are loc in data de 06.11.2019 la sediul Primariei comunei Pîrjol, judetul Bacau si   interviul la ora 14;

          Conditiile de participare la examen sunt cele prevazute la art. 481 din OUG nr. 72/2019 privind codul administrativ;

                                                           BIBLIOGRAFIA

 

1.Constituția României,republicată;

2.OUG 57/2019, privind codul administrative;

3.OUG nr.137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tututror formelor de discriminare;

4.Legea 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

5.Legea 53/2003, privind codul muncii;

        

 

                                                                  PRIMAR ,

              COMUNA PARJOL

             Lupu Vasile

 

Vezi document atașat
Adresă Link: https://primaria-pirjol.ro/anun-de-promovare/