Bine ați venit pe site-ul comunei Pîrjol!

Teritoriul Comunei Pârjol se află situat în partea de Central – Nordică a judeţului și a fost înfiinţată la data de 1 septembrie 1950 prin fuzionarea Comunelor Băseşti şi Băhnăşeni.

 

Știri și evenimente

15-03-2019

Anunț de intenție

Primăria Pârjol aduce la cunoștința publică anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Propunerile și sugestiile pot fi transmise în scris la sediul Primăriei Pârjol sau prin poștă electronică la email: contact@primaria-pirjol.ro, prin fax la nr. 0234.384.024 sau prin poștă la sediul primăriei.

Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

06-03-2019

Comunicat presă- Depunere Cerere Unică de plată 2019

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, în perioada 01 martie - 15 mai 2019, la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul Municipiului Bucureşti, se vor depune Cererile Unice de Plată în cadrul Campaniei 2019.
Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă aceştia utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!
Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor în Campania 2019, rugăm fermierii să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform INVITAȚIEI primite.
Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

02-03-2019

Anunț în atenția producătorilor agricoli- cultivatori de soia

În perioada februarie-martie 2019 Direcția pentru Agricultura Județeană Bacău desfășoară Campania de informare și mediatizare a legislației în domeniul Organismelor Modificate Genetic (OMG).

Mai multe informații despre campanie regăsiți în fișierul atașat.

22-02-2019

Campanie de informare a fermierilor privind cererea unică de plată 2019

Vă informăm că în perioada 25-27 februarie 2019 se vor desfășura în fiecare UAT întâlniri de informare a fermierilor privind depunerea cererilor unice de plată pentru anul 2019. Programarea acestor întâlniri pe localități este prezentată în fișierul atașat.
Informarea fermierilor privind depunerea cererilor unice de plată va fi efectuată de colegii de la centrele locale, responsabili pe fiecare UAT.
Pentru UAT PÂRJOL întâlniriea se va desfășura în data de 26.02.2019, ora 09:00.
ATENȚIE! Termenul limită pentru depunerea cererilor unice de plată este 15 mai 2019.

 

14-01-2019

Modificări ale denumirii localităților din comuna Pîrjol

în urma adoptării Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României au survenit modificări în denumirea localităților din comuna Pîrjol. Ca urmare a acestor modificări comuna Pîrjol își schimbă denumirea în comuna Pârjol.

În documentul atașat regăsiți legea care atestă acest lucru.

13-12-2018

Anunț rezultate finale concurs/examen post polițist local

Anunț rezultate finale la concursul/examenul pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 13.12.2018, ora 10:00.

11-12-2018

Proces verbal probă scrisă examen

Procesul verbal al concursului/examenului pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 11.12.2018, ora 10:00- proba scrisă.

06-12-2018

Anunț colectiv

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Se comunică emiterea unor acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

 

 

 

05-12-2018

Rezultat selecție dosare concurs/examen pentru funcția de polițist local

Proces verbal privind selecția dosarelor de înscriere, depuse de către candidați în vederea susținerii concursului/examenului pentru ocuparea funcției publice de execuție pe durată nedeterminată- 4 posturi de polițist local clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Poliție Locală și în cadrul U.A.T. Pîrjol din data 11.12.2018, ora10:00- proba scrisă..

Rezultatele selecției de dosare le găsiți în fișierul atașat.

27-11-2018

Anunț carieră militară

„ÎN ATENŢIA TINERILOR CARE DORESC SĂ URMEZE CARIERA MILITARĂ!

Centrul Militar Judeţean Bacău, prin Biroul informare-recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru cariera militară, aduce la cunoştinţa celor interesaţi că au început înscrierile pentru instituţiile militare de învăţământ liceal, postliceal şi universitar.
Termenul limită de întocmire a dosarului de candidat (inclusiv efectuarea examinării medicale, care necesită o planificare anterioară) este 01.03.2019.
Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

 

Mesajul primarului

Noi cei din cadrul primariei Pîrjol încercăm pe această cale să vă facem cunoscute ultimele noutăți din cadrul primăriei, să fim mai aproape de cetățeni și nu în ultimul rând să facem cât mai cunoscută comuna noastră. 
Mereu aici veți găsi informații despre proiectele ce se desfașoară pe raza comunei Pîrjol, despre acțiunile întreprinse de primăria Pîrjol precum și ultimele documente publice (hotărâri, anunțuri) din cadrul primăriei Pîrjol. 


Cu stimă, Vasile Lupu