Bine ați venit pe site-ul comunei Pîrjol!

Teritoriul Comunei Pârjol se află situat în partea de Central – Nordică a judeţului și a fost înfiinţată la data de 1 septembrie 1950 prin fuzionarea Comunelor Băseşti şi Băhnăşeni.

 

Știri și evenimente

02-07-2019

Ședință extraordinară a Consiliului local în data 03 iulie 2019 orele 08,30

În baza dispoziției nr.205 din 28.06.2019 emisă de Primarul comunei Pârjol, județul Bacău, se convoacă Consiliul Local al comunei Pârjol, jud.Bacău, în ședință  extraordinară pentru data 03 iulie 2019 orele 08,30 ce va avea loc la sediul Consiliului Local Pârjol cu ordinea de zi atașată.

03-05-2019

Concurs Consilier, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Relația cu Consiliul local

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, partea a-III-a la data de 26.03.2019.

PROGRAM NORMAL DE LUCRU în ziua de 26 aprilie 2019 la APIA
25-04-2019

PROGRAM NORMAL DE LUCRU în ziua de 26 aprilie 2019 la APIA

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că pentru buna desfășurarea a procesului de primire a cererilor unice de plată aferente Campaniei 2019, Centrele judeţene și locale vor avea PROGRAM NORMAL DE LUCRU în ziua de 26 aprilie 2019, cu recuperarea timpului lucrat, în condiţiile legii.

25-04-2019

Publicație secții de votare

În conformitate cu prevederile art.2O alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea senatului și a camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autoritățiii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.34 ,alin.(1) din Legea nr.33/2007, cu modificările și completările ulterioare s-au stabilit secțiile de votare.

Secțiile de votare le regăsiți in documentul atașat.

 

03-04-2019

Anunț colectiv

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Se comunică emiterea unor acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

 

 

 

 

25-03-2019

Anunț privind aprobarea ,,Regulamentului local de desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Parjol"

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu rnodificarile si completarile ulterioare, anuntul de intentie referitor la  elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunostinta publicului. Documentele ce stau la baza elaborarii proiectului de hotarare privind aprobarea ,,Regulamentului local de desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Parjol" respectiv expunerea de motive, referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ,  textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primariei comunei Parjol, la avizierul Primariei, pe site-ul Primariei comunei Parjol. 

15-03-2019

Anunț de intenție

Primăria Pârjol aduce la cunoștința publică anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Propunerile și sugestiile pot fi transmise în scris la sediul Primăriei Pârjol sau prin poștă electronică la email: contact@primaria-pirjol.ro, prin fax la nr. 0234.384.024 sau prin poștă la sediul primăriei.

Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

06-03-2019

Comunicat presă- Depunere Cerere Unică de plată 2019

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, în perioada 01 martie - 15 mai 2019, la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul Municipiului Bucureşti, se vor depune Cererile Unice de Plată în cadrul Campaniei 2019.
Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă aceştia utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!
Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor în Campania 2019, rugăm fermierii să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform INVITAȚIEI primite.
Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

02-03-2019

Anunț în atenția producătorilor agricoli- cultivatori de soia

În perioada februarie-martie 2019 Direcția pentru Agricultura Județeană Bacău desfășoară Campania de informare și mediatizare a legislației în domeniul Organismelor Modificate Genetic (OMG).

Mai multe informații despre campanie regăsiți în fișierul atașat.

28-02-2019

Anunt privind Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Sabubrizare

In baza art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica locala si a prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a  Consiliului Local, aducem la cunostinta publica anuntul de tntentle referitor la elaborarea urmatoarelor proiecte: 

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Sabubrizare la nivelul comunei Parjol, proiect care se posteaza pe site-ul lnstitutiei www.primaria-pirjol.ro si se afiseaza. 

Asteptarn in scris la sediul primariei comunei Parjol .judetul Bacau sau prin posta electronica la e-mail : contact@primariapirjol.ro,prin fax :0234384024 sau prin posta la sediul primariei comunei Parjol propunerile si sugestiile cu privire la actul normativ prezentat In anexa pana la data de 26.03.2019.

Mesajul primarului

Noi cei din cadrul primariei Pîrjol încercăm pe această cale să vă facem cunoscute ultimele noutăți din cadrul primăriei, să fim mai aproape de cetățeni și nu în ultimul rând să facem cât mai cunoscută comuna noastră. 
Mereu aici veți găsi informații despre proiectele ce se desfașoară pe raza comunei Pîrjol, despre acțiunile întreprinse de primăria Pîrjol precum și ultimele documente publice (hotărâri, anunțuri) din cadrul primăriei Pîrjol. 


Cu stimă, Vasile Lupu